Klacht, bezwaar of zienswijze

Klacht indienen

De gemeente wil u zo goed mogelijk van dienst zijn. Toch kan het voorkomen dat u niet tevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. U kunt dan een klacht indienen.

Klacht indienen

Bezwaar maken

Als u het niet eens bent met een beslissing van de gemeente, zoals het weigeren van een vergunning, kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Bezwaarschrift indienen

Geen uitnodiging ontvangen?

Door een technische fout zijn sommige bezwaarschriften die voor 6 februari online zijn ingediend niet goed geregistreerd. Heeft u een bezwaarschrift met het digitale formulier ingediend en na 2 weken nog geen datum voor een hoorzitting ontvangen? Neem dan telefonisch contact met ons op: (071) 406 51 44.

Vermeld duidelijk in uw brief:

  • uw naam en adres
  • de datum
  • omschrijving van het besluit
  • de reden van uw bezwaar
  • uw handtekening

Zienswijze indienen

In uw zienswijze geeft u aan wat uw mening is over bijvoorbeeld het ontwerpbesluit dat ter inzage is gelegd of het voornemen wat gepubliceerd wordt.

Een zienswijze kan online, per brief of mondeling worden ingediend.

Zienswijze indienen
  • Schriftelijk: verzamel de nodige gegevens en stuur deze op naar de afdeling die vermeld staat.
  • Mondeling: voor het indienen van een mondelinge zienswijze neemt u contact op met de afdeling die vermeld staat.

Commissie bezwaarschiften

De vergadering van 20 februari gaat niet door.