Informatie voor ondernemers over coronamaatregelen

Ondernemers in Katwijk ondervinden de gevolgen van de maatregelen rondom het coronavirus. Er is een aantal bestaande en nieuwe landelijke regelingen waar ondernemers gebruik van kunnen maken.

Onderaan deze pagina vindt u veelgestelde vragen over het coronavirus, specifiek voor lokale ondernemers. Heeft u daarna nog steeds vragen? Neem dan contact met ons op.

Coronaloket Kamer van Koophandel

De Kamer van Koophandel heeft een coronaloket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit loket vindt u informatie die u kan helpen bij vragen over onderstaande regelingen:

 • Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud en Werkloosheidswet (WW) premiedifferentiatie.
 • Tijdelijke voorziening inkomensondersteuning voor zzp en mkb.
 • Compensatieregeling: 4000 euro voor direct getroffen ondernemers.
 • Liquiditeitssteun:
  • Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten: BMKB-C.
  • Uitstel betalen belasting, verlaging invorderingsrente en belastingrente, aanpassen voorlopige aanslag.
  • Verruiming regeling Garantie Ondernemersfinanciering.
  • Rentekorting kleine ondernemers op microkredieten Qredits.
  • Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Ook helpen zij hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om nu te doen. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117. Op het Coronaloket van de Kamer van Koophandel wordt alle actuele informatie over maatregelen, hulp en financiën gedeeld.

Meer informatie voor werkgevers is ook te vinden op de website van de Rijksoverheid op de pagina Veelgestelde over coronavirus voor werkgevers.

Aanvraag bijstand voor ondernemers

Zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in Katwijk wonen en in financiële moeilijkheden raken door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, kunnen via de gemeente Katwijk aanspraak maken op bijstand.

De uitwerking van de versoepelde bijstand is nog in ontwikkeling, maar getroffen zelfstandig ondernemers en zzp’ers die in de gemeente Katwijk wonen, kunnen zich nu al op www.ondernemersregelingen.nl/katwijk aanmelden door het invullen van de online aanvraag.

Ondersteuning kan worden aangevraagd in de vorm van een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en/of een lening voor bedrijfskapitaal. De uitkering voor levensonderhoud vult het inkomen aan tot het sociaal minimum. De lening, tegen een verlaagd rentepercentage voor bedrijfskapitaal, kan worden aangevraagd om liquiditeitsproblemen op te lossen. Deze vorm van bijstand is een bestaande regeling, die vanwege het Coronavirus versoepeld wordt voor de ondernemers die gedupeerd zijn.

Uitstel van betaling lokale belastingen

Wilt u als ondernemer in aanmerking komen voor uitstel van betaling op lokale belastingen? Dan kunt u dit tot 31 augustus 2020 aanrvagen bij de BSGR. U kunt een verzoek indienen waarbij gekozen moet worden voor ‘uitstel ondernemers’.

Veelgestelde vragen voor ondernemers

Lokale bijstandsregeling

Handige links

Een selectie aan organisaties die informatie en hulp bieden aan ondernemers:

Contact

Bent u zelfstandig ondernemer, woonachtig in Katwijk en heeft u vragen over de lokale bijstandsregeling, kunt u mailen naar ondernemersinfo@katwijk.nl of bellen met 071-406 5000.
 

Ondernemers met vragen over de landelijke regelingen kunnen terecht bij het Coronaloket van de Kamer van Koophandel. Het loket is ook telefonisch te bereiken via telefoonnummer 0800 - 2117