Logo gemeente Katwijk

Vergaderingen

Iedere 2 weken vergadert de gemeenteraad op donderdag. Tijdens de gemeenteraadsvergadering vinden gelijktijdig bijeenkomsten over verschillende onderwerpen plaats; sessies. Zo kunt u meepraten over de onderwerpen die op de agenda van de gemeenteraad komen. Elke sessie duurt 3 kwartier en gaat over 1 onderwerp. Er zijn 2 soorten sessies; informatief of oordeelsvormend.

Op donderdagen waarop er geen vergadering van de gemeenteraad is, heeft de raadscommissie regelmatig een vergadering waarin meer tijd is om extra aandacht te geven aan een onderwerp. Tenzij anders is aangegeven, zijn alle vergaderingen openbaar.

Informatieve sessies

Informatieve sessies; de raadsleden laten zich informeren door:

  • college
  • ambtenaren
  • inwoners
  • instellingen
  • bedrijven
  • andere deskundigen

In informatieve sessies kunt u de raad informeren over een voorstel of onderwerp. U kunt tijdens de hele sessie meepraten, uw kennis delen en/of uw opvattingen laten weten. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt.

Oordeelsvormende sessies

Oordeelsvormende sessies; raadsleden gaan met elkaar in debat. U kunt niet inspreken, tenzij het onderwerp nog niet in een informatieve sessie is behandeld. In dat geval is er aan het begin maximaal 10 minuten de gelegenheid voor inspraak. Elke inspreker mag maximaal 2 minuten inspreken.

Als de raad voldoende informatie heeft om een oordeel over een voorstel of een onderwerp te geven, komt dat op de agenda in een oordeelsvormende sessie. Na de sessies neemt de raad besluiten.

Meepraten?

Op de agenda van de raad staan de tijdstippen waarop de onderwerpen aan de orde komen. Omdat de meeste onderwerpen in 3 kwartier worden behandeld, is het voor belangstellenden voor 1 onderwerp niet nodig om de hele avond voor het bezoeken van de vergadering vrij te houden.

Het is van belang om op tijd aanwezig te zijn. Door de strakke tijdplanning is het niet mogelijk om te wachten. Wilt u meepraten of inspreken? Vul het formulier in. Aanmelden is niet verplicht, maar wel aan te raden.

Agenda

Wilt u weten welke onderwerpen op de agenda staan? Kijk dan bij de vergaderstukken. Op deze website kunt u zich ook aanmelden voor een e-mailservice. Dan krijgt u een melding als er een nieuw vergaderstuk geplaatst wordt. Wilt u gebruik maken van de e-mailservice? Registreert u zich dan eerst.

De onderwerpen die de raad in de komende maanden behandelt, staan vermeld in de langetermijnagenda. Hierin staat ook de planning voor de afhandeling van door de raad aangenomen moties en van de toezeggingen die het college aan de raad heeft gedaan.

Vergaderingen bekijken of beluisteren?

Wilt u de vergaderingen live horen of zien? Dat kan online:

Enkele werkdagen na een vergadering kunt u de geluidsverslagen beluisteren. Ongeveer een week na de vergadering zijn hier ook de verslagen te lezen.

Vergadering bijwonen als Gast van de raad?

De gemeenteraad van Katwijk ontvangt u graag als bijzondere Gast van de raad. Iedere inwoner van Katwijk kan zich aanmelden om begeleid door een raadslid een deel van de raadsvergadering bij te wonen. De gemeenteraad wil u op deze manier informeren over het werk van de gemeenteraad en van de raadsleden en hoopt uw interesse te wekken voor het lokaal bestuur.

Aanmelding

Tot 3 dagen voor een raadsvergadering is aanmelding als Gast van de raad mogelijk via:

U ontvangt een bevestiging met de agenda en meer informatie.

Programma

Op de raadsavond ontvangen raadsleden u om 19.00 uur in de raadzaal. Daar volgt een toelichting op het werk van de gemeenteraad en op het programma van de avond.
Om 19.30 uur begint de vergadering. Na een uur nodigen de ontvangende raadsleden u uit om in een andere vergaderzaal na te praten over uw ervaringen en om uw vragen te beantwoorden.
De ontvangst is uiterlijk om 21.15 uur afgelopen.

Contact raadsleden

U kunt natuurlijk ook buiten de vergaderingen contact zoeken met raadsleden. Op de raadsavonden zijn er ook raadsleden aanwezig die geen woordvoerder zijn. Buiten de sessies kunt u hen altijd aanspreken.