Logo gemeente Katwijk

Aansprakelijk stellen van de gemeente

Heeft u schade opgelopen door bijvoorbeeld gebreken aan de buitenruimte, slecht onderhoud aan openbare wegen, openbaar groen, door gemeentelijke werkzaamheden of door voertuigen van de gemeente? Dan kunt u de gemeente aansprakelijk stellen en een verzoek tot schadevergoeding indienen zodat onderzocht kan worden of de gemeente aansprakelijk is voor de schade.

Vul het online formulier in, u heeft hiervoor een DigiD-inlogcode nodig. Meld een schade eerst bij uw eigen verzekeraar.

Eigen verzekering

Het is belangrijk om claims ook direct in te dienen bij uw eigen verzekering. Het is mogelijk dat u zelf beter verzekerd bent voor uw schade. Het melden van de schade heeft (behalve bij een autoverzekering) geen gevolgen voor uw premie. Uw verzekeraar zal de gemeente vervolgens weer aansprakelijk stellen.

Wat heeft u nodig bij de aansprakelijkstelling?

 • Omschrijving van:
  • wat er is gebeurd
  • waar het is gebeurd (exacte locatie)
  • wanneer het is gebeurd (datum en tijdstip)
  • waaruit de schade bestaat
 • (Close up) foto’s van de locatie, de schade en de oorzaak.
 • Een bewijs van het bedrag schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes).
 • Eventuele getuigenverklaring(en), politierapport, proces-verbaal.
 • Rekeningnummer (IBAN) waarop een eventuele schadevergoeding kan worden gestort.

Hoe lang duurt het?

Als u uw schade online meldt, krijgt u direct een ontvangstbevestiging. Het is niet te zeggen hoe lang het duurt voor u een besluit ontvangt. Een eenvoudige claim kan binnen 4 tot 6 weken afgehandeld zijn, bij ingewikkelde besluiten kan het langer duren. U wordt hierover op de hoogte gehouden.

Geen DigiD?

Heeft u geen DigiD? Het is mogelijk om een formulier in te vullen zonder DigiD. Print onderstaand formulier uit en vul het in. Stuur het formulier daarna met de eventuele bijlagen naar de gemeente op.