Logo gemeente Katwijk

Digitaal aanvragen: u kunt het zelf!

De gemeente biedt zo veel mogelijk van haar dienstverlening digitaal aan. U kunt uw aanvraag doen wanneer het u uitkomt en u hoeft dan de deur niet meer uit.

DigiD

Om te zorgen dat niemand anders op uw naam informatie kan opvragen bij de gemeente, heeft u voor veel formulieren een inlogcode nodig: een DigiD.

Heeft u nog geen DigiD?

Wilt u voor iemand anders online aanvragen doen? Dat kan met DigiD Machtigen. Ook dit regelt u op de website van DigiD.

U en de gemeente

DigiDDirect aanvragen

Melding buitenruimte
Geef een gebrek aan uw woonomgeving door aan de gemeente zodat het snel hersteld kan worden.

DigiD

Parkeerabonnement Boulevard-Zeezijde en Princehaven
Woont u in het centrum? Dan heeft u misschien recht op de ingroeiregeling. U sluit uw abonnement af aan de balie. Maak hiervoor een afspraak:

meer informatie over parkeerabonnement Boulevard-Zeezijde en Princehaven
Bouwdossiers inzienmeer informatie over bouwdossiers

Aanvragen milieupas
Uw milieupas beschadigd of kwijt? Vraag dan een vervangende pas aan. De nieuwe pas blokkeert de werking van uw oude pas.

meer informatie milieupas

 

Kleinschalig evenement melden
Als u een straatbarbecue, buurtfeest of fancy fair organiseert heeft u geen vergunning nodig. U bent wel verplicht dit te melden bij de gemeente.
meer informatie over kleinschalig evenement

Sluitingstijden, geluidsnormen en bijeenkomsten van persoonlijke aard
Met dit formulier vraagt u ontheffing van sluitingstijden aan, meldt u afwijken van geluidsnormen en/of meldt u een bijeenkomst van persoonlijke aard (besloten avond).

meer informatie over sluitingstijden, geluidsnormen en bijeenkomsten van persoonlijke aard
Klein kansspel melden
Met dit formulier kunt u melding doen van het door u te houden kleine kansspel. Hieronder valt een bingo, rad van avontuur, vogelpiekspel e.d.
meer informatie over klein kansspel
Klein kansspel: inkomsten en uitgaven melden
Loterijvergunning aanvragenmeer informatie over loterijvergunningen
Loterij: inkomsten en uitgaven melden
Sportsubsidie aanvragen
Sportverenigingen en stichtingen kunnen subsidie aanvragen als ze kunnen laten zien dat ze hun best doen voor mensen die weinig bewegen, zoals ouderen en minder validen.
meer informatie over sportsubsidie

Geveltuin aanvragen
Een geveltuin is een kleine tuin direct tegen de gevel van uw woning. Ze fleuren de straat én uw huis op.

meer informatie over geveltuinen

Groepsbezoek Panbos
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen voor een groepsbezoek aan Pan van Persijn (Panbos).

meer informatie over groepsbezoek Panbos
Rioolaansluiting aanvragen
Voor zowel een vaste als een tijdelijke rioolaansluiting.
meer informatie over rioolaansluiting
Bodeminformatie aanvragen
Voor uitgebreide vragen over de bodem of voor de meest actuele informatie over een bepaalde plek
meer informatie over bodeminformatie
DigiDEen klacht indienen
meer informatie over klacht indienen
DigiDEen bezwaar indienen
meer informatie over bezwaar indienen
Een zienswijze indienen
meer informatie over zienswijze indienen
Inspraak aanmelden
Met dit formulier kunt u zich aanmelden voor het inspreken op een agendapunt voor een sessie van de gemeenteraad.
Inspraak
Als de gemeente een plan ter inzage legt, heeft u de mogelijkheid om te laten weten hoe u over dit plan denkt. De gemeente kan deze overwegingen meenemen in de besluitvorming.
DigiDSchade aangeven
DigiDVergunning voor tijdelijke verhuur woningmeer informatie over vergunning voor tijdelijke verhuur

Omgevingsloket (externe website)
Vraag uw omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket. U kunt ook een check doen om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

meer informatie het omgevingsloket

Voor ondernemers

DigiD
Direct aanvragen
Evenementenvergunning aanvragen
Met dit formulier kunt u een aanvraag doen ter verkrijging van een vergunning voor het houden van een evenement
meer informatie over de evenementenvergunning

Evenement aanmelden
Ieder evenement moet jaarlijks vóór 1 november van het jaar ervoor aangemeld worden voor de evenementenkalender.
meer informatie over evenementen
Kleinschalig evenement melden
Als u een fancy fair organiseert hebt u geen vergunning nodig. U bent wel verplicht dit te melden bij de gemeente.
meer informatie over kleinschalige evenementen

Sluitingstijden, geluidsnormen en bijeenkomsten van persoonlijke aard
Met dit formulier vraagt u ontheffing van sluitingstijden aan, meldt u afwijken van geluidsnormen en/of meldt u een bijeenkomst van persoonlijke aard (besloten avond).

meer informatie over sluitingstijden en bijeenkomsten van persoonlijke aard
Standplaatsvergunning aanvragen
Wilt u bijvoorbeeld een ijskraam, oliebollenkraam of een kraam voor promotie neerzetten? Vraag dan een standplaatsvergunning aan.
meer informatie over standplaats
Bijschrijven of uitschrijven leidinggevende Drank- en Horecawet
Met dit formulier kunt u als vergunninghouder van een horecaonderneming een aanvraag doen om leidinggevende(n) op de Drank- en Horecavergunning bij- of uit te schrijven.
Kansspelautomaat aanvragen
Ontheffing winkelsluitingstijden aanvragenmeer informatie over ontheffing winkelsluitingstijden

Verklaring eenmalige trouwlocatie
Met dit formulier verklaart u dat uw locatie geschikt is om als eenmalige trouwlocatie te dienen.

meer informatie over een verklaring eenmalige trouwlocatie
Omgevingsloket (externe website)
Vraag uw omgevingsvergunning aan bij het omgevingsloket. U kunt ook een check doen om te kijken of u een omgevingsvergunning nodig heeft.
meer informatie over het omgevingsloket
Rioolaansluiting aanvragen
Voor zowel een vaste als een tijdelijke rioolaansluiting.
meer informatie over rioolaansluiting
Aangifte overlijden en/of Begraving melden
Gecombineerd formulier. Melding begraving is bestemd voor uitvaartverzorgers die een aanvraag willen doen voor een begraving op een van de algemene begraafplaatsen.
meer informatie over het melden van een begraving
Registratie opkopers en handelaren
Bent u handelaar in tweedehands goederen? Dan moet u zich aanmelden bij de gemeente. Ook moet u ingekochte goederen registreren.
meer informatie over het opkopersregister

Werk en inkomen

DigiD
Direct aanvragen
 
DigiDActiveringspremies aanvragen
Heeft u een uitkering van de gemeente (gehad) en bent u actief bezig met uw re-integratie dan kunt u mogelijk aanspraak maken op een premie.

Zorg

DigiD
Direct aanvragen
 
DigiDTijdelijke tegemoetkoming mantelzorgers
Overbelaste mantelzorgers kunnen een tijdelijke tegemoetkoming in de hulp bij het huishouden aanvragen tot 1 juli 2016.
meer informatie over de tijdelijke tegemoetkoming
DigiDGehandicaptenparkeerkaart en of -plaats aanvragenmeer informatie over parkeren voor gehandicapten

Zit hier niet bij wat u zoekt? De komende tijd breiden we het aantal zaken dat u digitaal kunt regelen verder uit. Tot die tijd helpen we u graag verder aan de balie van het gemeentehuis. Via de lokale kranten en deze website houden we u op de hoogte.