Corona infopunt voor verenigingen

Bij de Rijksoverheid en via het Coronaloket van de Kamer van Koophandel ziet u welke regelingen er nog zijn en welke voorwaarden er aan verbonden zijn. Bij de Belastingdienst kunt u betalingsregelingen aanvragen.

De algemene informatie over coronamaatregelen vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Subsidie coronasteun maatschappelijke organisatie en subsidie vernieuwing cultuursector

Is uw vereniging financieel geraakt door de coronacrisis en lukt het hierdoor niet meer om activiteiten te organiseren? Of bent u een culturele organisatie en op zoek naar mogelijkheden om uw activiteiten te vernieuwen of te versterken vanwege corona? Dan kunt u hier een subsidie aanvragen. Per organisatie kunt u maximaal 25.000 euro subsidie aanvragen. In totaal is 350.000 euro beschikbaar. In de subsidieregeling staan alle voorwaarden hoe uw organisatie in aanmerking komt voor deze subsidie.

Subsidie aanvragen