College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en 5 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De werkzaamheden van het college zijn verdeeld in de portefeuilleverdeling.

Contactformulier college Spreekuur en afspraak B & W

Burgemeester Cornelis Visser

 • Veiligheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Crisisbeheersing
 • Toezicht en Handhaving
 • Brandweer
 • Regio (grensoverschrijdende samenwerking)
 • Integriteit
 • Volksfeesten en Evenementen
 • Asielzoekerscentrum
 • Communicatie, Participatie en Bestuursstijl
 • Dienstverlening (publiekszaken)
 • Juridische Zaken
 • Digitalisering, Privacy en Informatisering

Wethouder Adger van Helden, CDA

Samenleving, Werk en Financiën

 • Maatschappelijke Agenda
 • Sport
 • Jeugd- en Jongerenwerk
 • Integratie
 • Werk & Inkomen
 • Arbeidsmarkt en Aansluiting onderwijs
 • Beschermd wonen
 • Financiën
 • Vastgoed
 • Grondexploitatie
 • Gebiedsgericht werken

Wethouder Gerard Mostert, ChristenUnie

Stedelijke Ontwikkeling en Wonen

 • Ruimtelijke Ordening
 • Wonen
 • Projectlocatie Valkenburg (coördinerend portefeuillehouder)
 • Unmanned Valley
 • Programma Implementatie Omgevingswet
 • Greenport
 • Water

Wethouder Jacco Knape, SGP

Economie, Onderwijs, Duurzaamheid en Cultuur/Erfgoed

 • Duurzaamheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Blue energy
 • Economische zaken
 • Regionale Economische Samenwerking
 • Detailhandel
 • Bedrijventerreinen
 • Visserij
 • Toerisme en Citymarketing
 • Markt en Toeristenmarkt
 • Recreatie (inclusief strand)
 • Kunst en Cultuur
 • Kennis- en Cultuurcentrum
 • Monumenten en Erfgoed
 • Onderwijs

Wethouder Rien Nagtegaal, GemeenteBelangen

Groene Leefomgeving en Mobiliteit

 • Mobiliteit
 • Wegen
 • Openbaar Vervoer
 • Fietsen
 • Binnenhavens en Waterwegen
 • Parkeren
 • Leefomgeving
 • Onderhoud wegen en bruggen
 • Beheer en onderhoud buitenruimte
 • Groenbeleid
 • Speelplaatsen
 • Milieubeheer
 • Natuur(bescherming)
 • Dierenwelzijn
 • Organisatie en HRM

Wethouder Corien van Starkenburg, CDA

Zorg en Ondersteuning

 • WMO
 • Jeugdzorg
 • Volksgezondheid
 • Kinderopvang, Voorschoolse en vroegschoolse educatie
 • Emancipatie en Toegankelijkheid
 • Grondstoffenbeleid