College van B&W

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) bestaat uit de burgemeester en 4 wethouders. De gemeentesecretaris ondersteunt het college. De werkzaamheden van het college zijn verdeeld in de portefeuilleverdeling. Voor een afspraak met de wethouders kunt u bellen met het bestuurssecretariaat via (071) 406 5002 of (071) 406 5003.

Contactformulier college Spreekuur burgemeester

Burgemeester Cornelis Visser

Cornelis Visser
 • Veiligheid (coördinerend portefeuillehouder)
 • Crisisbeheersing
 • Toezicht en Handhaving
 • Brandweer
 • Regio (gemeenteoverstijgende samenwerking)
 • Integriteit
 • Volksfeesten en Evenementen
 • Asielzoekerscentrum
 • Dienstverlening (publiekszaken)
 • Juridische Zaken
 • Digitalisering, Privacy en Informatisering

Wethouder Sonny Spek, DURF

Wethouder Sonny Spek, DURF

Samenleving, Energie, Cultuur, Sport, Bestuursstijl

 • Duurzaamheid
 • Cultuur (incl. Cultuurbedrijf, kunst)
 • Accommodatiebeleid
 • Sport
 • Energietransitie
 • Jongeren en jeugdbeleid
 • Participatie en bestuursstijl, communicatie
 • Maatschappelijke Agenda
 • Emancipatie
 • Integratie
 • Dierenwelzijn
 • Vastgoed (incl. parkeergarages)

Wethouder Gerard Mostert, ChristenUnie

Wethouder Gerard Mostert, Christen Unie

Stedelijke Ontwikkeling, Mobiliteit, Volkshuisvesting, Armoedebeleid

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Valkenhorst
 • Armoedebestrijding
 • Mobiliteit, parkeren, binnenwater, havens, ov, fietsen
 • Omgevingswet
 • Water

Wethouder Jacco Knape, SGP

Wethouder Jacco Knape, SGP

Economie, Onderwijs, Financiën, Groene leefomgeving, Erfgoed

 • Onderwijs
 • Economie (incl. Unmanned Valley, Greenport, regionale economische samenwerking, detailhandel, bedrijventerreinen, visserij, toerisme en citymarketing, markt en toeristenmarkt, recreatie (inclusief strand))
 • Openbare ruimte (leefomgeving, onderhoud wegen en bruggen, beheer en onderhoud buitenruimte, groenbeleid, speelplaatsen, milieubeheer, onderhoud bruggen en wegen, natuur(bescherming))
 • Monumenten en erfgoed
 • Grondexploitatie
 • Financiën

Wethouder Emile Soetendal, DURF

Wethouder Emile Soetendal, DURF

Welzijn en Zorg

 • Kinderopvang, voorschoolse en vroegschoolse educatie, arbeidsmarkt en aansluiting onderwijs, beschermd wonen, volksgezondheid, toegankelijkheid
 • Jeugdhulp/Wmo
 • Personeel en organisatie
 • Grondstoffenbeleid
 • Gebiedsgericht werken

Gemeentesecretaris Ray Jie Sam Foek

Gemeentesecretaris Ray Jie Sam Foek

De gemeentesecretaris is eerste adviseur van het college van burgemeester en wethouders en algemeen directeur van de gemeentelijke organisatie. Daarmee vormt hij de schakel tussen wat het gemeentebestuur wil en de ambtelijke organisatie kan.