Tweede Kamerverkiezingen 2017

Op woensdag 15 maart 2017 zijn er Tweede Kamer verkiezingen. Bent u stemgerechtigd? Breng dan uw stem uit op degene die u de komende 4 jaar mag vertegenwoordigen in de Tweede Kamer. De stembureaus zijn op 15 maart open van 7.30 - 21.00 uur.

U bent stemgerechtigd als u de Nederlandse nationaliteit hebt, 18 jaar of ouder bent en niet uitgesloten bent van het kiesrecht.

Adressen stembureaus

U kunt stemmen in ieder stembureau binnen de gemeente. Er zijn 33 stembureaus open.

Alle stembureaus zijn zo veel mogelijk geschikt gemaakt voor mindervaliden. Sommige bureaus voldoen aan alle eisen. Op de kaart staat welke locaties geschikt zijn voor minder validen.

Legitimatie

Voor het uitbrengen van uw stem heeft u een stempas en een geldig legitimatiebewijs nodig. Dit zijn:

 • paspoort
 • identiteitskaart
 • rijbewijs

Het legitimatiebewijs mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Het mag niet onbruikbaar zijn gemaakt door middel van gaten of inkepingen.

Geen legitimatiebewijs?

Bent u uw legitimatiebewijs kwijt? Leg in het gemeentehuis een verklaring van vermissing af. Met deze verklaring en een ander document waar uw naam en foto op staan, kunt u stemmen. U kunt dan ook in het gemeentehuis stemmen.

Is uw legitimatiebewijs gestolen? Neem dan de verklaring van vermissing mee naar het stembureau. Neem ook een ander document mee waarop uw naam en foto staan.

Kandidatenlijst

De kandidatenlijsten worden donderdag 2 maart huis-aan-huis bezorgd. Op de kandidatenlijst kunt u zien op wie u kunt stemmen. Op de achterkant vindt u de locaties van alle stembureaus binnen de gemeente. De stembureaus zijn geopend van 7.30 tot 21.00 uur.

Machtigen

Kunt u niet zelf stemmen? Machtig dan iemand anders zodat uw stem niet verloren gaat. Er zijn er 2 mogelijkheden:

 1. onderhandse volmacht
 2. schriftelijke volmacht

Onderhandse volmacht

Met een onderhandse volmacht machtigt u een andere kiezer uit Katwijk.

 1. U vult op de achterkant van uw stempas (bij 'volmachtbewijs') de gegevens in van de persoon die voor u gaat stemmen. Vergeet niet te ondertekenen.
 2. De persoon die voor u gaat stemmen (de gemachtigde) ondertekent ook de achterkant van uw stempas. Hiermee zet u uw stempas om in een volmacht.
 3. Geef uw omgezette stempas en een kopie van uw legitimatiebewijs mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. 

Een volmacht mag u alleen geven aan iemand die in Katwijk woont.

De gevolmachtigde:

 • Brengt de stem van de volmachtgever tegelijk uit met zijn eigen stem.
 • Mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen.

Wilt u uw volmacht intrekken? Vraag dan de omgezette stempas terug bij de gemachtigde.

Let op: Wilt u iemand anders machtigen voordat u uw stempas heeft ontvangen? Dan moet u een schriftelijke volmacht aanvragen.

Schriftelijke volmacht

U kunt ook iemand een schriftelijke volmacht geven. Bij een schriftelijk volmacht is er bij het stemmen geen identiteitsbewijs van de volmachtgever nodig. U en degene die u machtigt, vullen allebei een deel van dit formulier in. Zorg dat uw aanvraag uiterlijk 10 maart bij de gemeente binnen is.

Bij het verzoek voegt u het volgende document van de persoon die u machtigt toe:

 • kopie legitimatiebewijs

De gemachtigde hoeft niet in Katwijk te wonen. Hij ontvangt een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.
Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Uw stempas wordt namelijk ongeldig verklaard.

De persoon die wordt gemachtigd mag maximaal 2 volmachten aannemen. Hij kan de volmachtstem alleen tegelijkertijd met zijn eigen stem uitbrengen.

Kiezerspas/stemmen in een andere gemeente

Kunt u op 15 maart niet stemmen in Katwijk maar wel in een andere plaats in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. Daarmee kunt u stemmen in heel Nederland. Een kiezerspas kunt u op 2 manieren aanvragen:

 • persoonlijk: bij de publieksbalie tot 14 maart 12.00 uur
 • schriftelijk: per post of per e-mail tot 10 maart

Aanvragen aan de balie

Een kiezerspas kunt u bij het gemeentehuis aanvragen tot 14 maart 12.00 uur. U krijgt uw kiezerspas dan direct mee. U moet wel persoonlijk aan de balie verschijnen en uw legitimatiebewijs meenemen. Neem ook uw stempas mee (als u die al heeft ontvangen). Uw stempas wordt omgewisseld voor een kiezerspas.

Per post of per e-mail aanvragen

Schriftelijk aanvragen kan tot 10 maart. U kunt hiervoor het aanvraagformulier (model K6) gebruiken. Vergeet niet een kopie van uw legitimatiebewijs en uw stempas (als u die al heeft ontvangen) mee te sturen.

U kunt het formulier en de kopie van uw legitimatiebewijs mailen of sturen naar:

 • e-mail: verkiezingen@katwijk.nl
 • postadres
  Afdeling Dienstverlening
  t.a.v. Team Verkiezingen
  Postbus 589
  2220 AN Katwijk

Let op! U kunt maar 1 keer een kiezerspas aanvragen. U krijgt geen 2e exemplaar, ook niet als u de pas kwijtraakt.

U kunt een kiezerspas ook omzetten in een onderhandse volmacht. Een andere kiesgerechtigde mag dan voor u stemmen.

Verblijft u tijdelijk in het buitenland?

Verblijft u tijdelijk in het buitenland, maar staat u nog wél ingeschreven in Katwijk? Dan heeft u 2 opties:

 1. U stemt per brief.
  Dien dan een registratieverzoek (model M3). Dit verzoek moet voor 15 februari 2017 bij de gemeente binnen zijn.
  registratieformulier (model M3) (pdf, 24 kB)
 2. U laat iemand anders voor u stemmen.
  U geeft dan een schriftelijke of onderhandse volmacht aan een ander andere kiezer.

Meer informatie over stemmen vanuit het buitenland

Woont u in het buitenland?

Bent u Nederlander maar woont u in het buitenland? Dan kunt zich alvast aanmelden als kiezer buiten Nederland voor de volgende Tweede Kamerverkiezing. Meld u aan via de website van de gemeente Den Haag. U ontvangt dan ongeveer 6 maanden voor de verkiezingsdag een officieel registratieformulier. Vul deze in en stuur het met een kopie van een geldig legitimatiebewijs terug naar de gemeente Den Haag. Dit moet u voor elke verkiezing opnieuw doen.