Logo gemeente Katwijk

Gemeentelijke belastingen

Woont u in de gemeente Katwijk? Dan moet u gemeentelijke belastingen betalen. Op 25 februari worden de gecombineerde aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting bezorgd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Bent u aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag digitaal.

Welke gemeentebelastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. De meeste bewoners zullen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB) moeten betalen.

BSGR

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen. Meer informatie over de belastingen en organisatie vindt u op de website van de BSGR.

Het gaat dan om de volgende belastingen: