Logo gemeente Katwijk

Gemeentelijke belastingen

Woont u in de gemeente Katwijk? Dan moet u gemeentelijke belastingen betalen. Op 24 februari worden de gecombineerde aanslagen gemeentelijke en waterschapsbelasting bezorgd door de Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR). Bent u aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u uw aanslag digitaal.

Voor uitleg over de Berichtenbox kijkt u op:

Welke gemeentebelastingen u moet betalen, hangt af van uw persoonlijke situatie. De meeste bewoners zullen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB) moeten betalen.

Lokale lastenmeter

Wilt u graag weten wat uw lokale lasten voor 2018 worden? Vul het rekenprogramma in op:

U heeft hiervoor uw WOZ-aanslag van het BSGR nodig. U kunt ook uw lasten vergelijken met andere gemeenten.

BSGR

De Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) is het aanspreekpunt voor uw vragen over de gemeentelijke belastingen. Meer informatie over de belastingen en organisatie vindt u op de website van de BSGR.

Het gaat dan om de volgende belastingen: