Logo gemeente Katwijk

Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Katwijk bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en secretaris

Nevenfuncties (pdf, 19 kB)

Burgemeester ir C.L. (Cornelis) Visser

 • asielzoekerscentrum (AZC)
 • brandweer
 • citymarketing (voorzitter raad van toezicht)
 • communicatie, participatie en bestuursstijl
 • crisisbeheersing
 • dienstverlening (publiekszaken)
 • handhaving
 • juridische Zaken
 • regio
 • veiligheid (coƶrdinerend portefeuillehouder)
 • volksfeesten en evenementen (inclusief vergunningverlening)

  Wethouder K. (Krijn) van der Spijk, CDA

  Eerste locoburgemeester

  • economie
  • financiĆ«n
  • grondexploitatie
  • HRM, organisatie en facilitaire zaken
  • sport
  • vastgoed
  • wonen

  Projecten:

  • zwembad
  • kustverdediging en parkeergarage
  • Haven 2
  • Havenkwartier
  • Rijnsoever Noord
  • De Horn
  • Duyfrak
  • Klei Oost

  Naar boven

  Wethouder I.G. (Gerard) Mostert, ChristenUnie

  Tweede locoburgemeester

  • integratie statushouders
  • jeugdzorg
  • kinderopvang
  • onderwijs
  • openbare werken
   • grondstoffenbeleid
  • participatie (werk en inkomen)
  • visserij
  • volksgezondheid
  • WMO
  • wijkgericht werken

  Projecten:

  • revitalisering 't Heen

  Naar boven

  Wethouder J.C. (Jacco) Knape, SGP

  Derde locoburgemeester

  • bibliotheek
  • duurzaamheid
   • milieubeheer
   • natuur(bescherming)
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • infrastructuur
   • binnenhavens en waterwegen
  • jeugd- en jongerenwerk
  • kunst en cultuur
  • markt en toeristenmarkt
  • monumentenbeleid en -zorg
  • openbare werken:
   • onderhoud wegen en bruggen
   • beheer en onderhoud buitenruimte
   • groen
   • speelplaatsen
   • parkeren
  • toerisme en recreatie (inclusief strand)

  Projecten:

  • Masterplan Katwijk aan Zee
  • herinrichting centrum
  • verplaatsen markt
  • bibliotheek in het centrum
  • dorpshuis Valkenburg
  • gemeenschapshuis Hoornes/Rijnsoever
  • Gemeenschapshuis Katwijk aan den Rijn
  • Blue energy

  Naar boven

  Wethouder Ir. K.J. (Klaas Jan) van der Bent, ChristenUnie

  Vierde locoburgemeester

  • ICT
  • infrastructuur
   • algemeen beleid verkeer en vervoer
   • lokale en regionale vervoersverbindingen
  • glastuinbouw
  • Greenport
  • ruimtelijke ordening, inclusief vergunningverlening
  • water

  Projecten:

  • N206/tunnel
  • Project Locatie Valkenburg
  • Rijnlandroute
  • zeejachthaven
  • Westerbaan/ontsluiting Zanderij
  • Duinvallei

  Naar boven

  Gemeentesecretaris Dr. G.W. (Wilfred) Goedmakers

  De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Ook neemt hij deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.