Logo gemeente Katwijk

Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Katwijk bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Nevenfuncties burgemeester, wethouders en secretaris

Nevenfuncties (pdf, 19 kB)

Burgemeester ir C.L. (Cornelis) Visser

 • asielzoekerscentrum (AZC)
 • brandweer
 • citymarketing (voorzitter raad van toezicht)
 • communicatie, participatie en bestuursstijl
 • crisisbeheersing
 • dienstverlening (publiekszaken)
 • handhaving
 • juridische Zaken
 • regio
 • veiligheid (coƶrdinerend portefeuillehouder)
 • volksfeesten en evenementen (inclusief vergunningverlening)

  Wethouder K. (Krijn) van der Spijk, CDA

  Eerste locoburgemeester

  • economie
  • financiĆ«n
  • grondexploitatie
  • HRM, organisatie en facilitaire zaken
  • sport
  • vastgoed
  • wonen

  Projecten:

  • zwembad
  • kustverdediging en parkeergarage
  • Haven 2
  • Havenkwartier
  • Rijnsoever Noord
  • De Horn
  • Duyfrak
  • Klei Oost

  Naar boven

  Wethouder I.G. (Gerard) Mostert, ChristenUnie

  Tweede locoburgemeester

  • integratie statushouders
  • jeugdzorg
  • kinderopvang
  • onderwijs
  • openbare werken
   • grondstoffenbeleid
  • participatie (werk en inkomen)
  • visserij
  • volksgezondheid
  • WMO
  • wijkgericht werken

  Projecten:

  • revitalisering 't Heen

  Naar boven

  Wethouder J.C. (Jacco) Knape, SGP

  Derde locoburgemeester

  • bibliotheek
  • duurzaamheid
   • milieubeheer
   • natuur(bescherming)
  • gemeentelijke begraafplaatsen
  • infrastructuur
   • binnenhavens en waterwegen
  • jeugd- en jongerenwerk
  • kunst en cultuur
  • markt en toeristenmarkt
  • monumentenbeleid en -zorg
  • openbare werken:
   • onderhoud wegen en bruggen
   • beheer en onderhoud buitenruimte
   • groen
   • speelplaatsen
   • parkeren
  • toerisme en recreatie (inclusief strand)

  Projecten:

  • Masterplan Katwijk aan Zee
  • herinrichting centrum
  • verplaatsen markt
  • bibliotheek in het centrum
  • dorpshuis Valkenburg
  • gemeenschapshuis Hoornes/Rijnsoever
  • Gemeenschapshuis Katwijk aan den Rijn
  • Blue energy

  Naar boven

  Wethouder Ir. K.J. (Klaas Jan) van der Bent, ChristenUnie

  Vierde locoburgemeester

  • ICT
  • infrastructuur
   • algemeen beleid verkeer en vervoer
   • lokale en regionale vervoersverbindingen
  • glastuinbouw
  • Greenport
  • ruimtelijke ordening, inclusief vergunningverlening
  • water

  Projecten:

  • N206/tunnel
  • Project Locatie Valkenburg
  • Rijnlandroute
  • zeejachthaven
  • Westerbaan/ontsluiting Zanderij
  • Duinvallei

  Naar boven