Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Katwijk bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Burgemeester C.L. (Cornelis) Visser

 • asielzoekerscentrum
 • brandweer
 • citymarketing (voorzitter raad van toezicht)
 • communicatie en participatie
 • crisisbeheersing
 • dienstverlening (publiekszaken)
 • handhaving
 • Holland Rijnland, algemeen bestuur
 • juridische zaken
 • regio
 • veiligheid: coƶrdinerend portefeuillehouder
 • volksfeesten, evenementen, inclusief vergunningverlening
 • projecten:

  • participatie en bestuursstijl

Wethouder K. (Krijn) van der Spijk, CDA

Eerste locoburgemeester

 • economie
 • financiĆ«n
 • grondexploitatie
 • HRM, organisatie en facilitaire zaken
 • sport
 • vastgoed
 • wonen
 • projecten:

  • zwembad
  • kustverdediging en parkeergarage
  • Haven 2
  • Havenkwartier
  • Rijnsoever Noord
  • De Horn
  • Duyfrak
  • Klei Oost

Naar boven

Wethouder I.G. (Gerard) Mostert, ChristenUnie

Tweede locoburgemeester

 • integratie statushouders
 • jeugdzorg
 • kinderopvang
 • omgevingsdienst (plaatsvervangend) (algemeen bestuur)
 • onderwijs
 • openbare werken

  • grondstoffenbeleid

 • participatie (werk en inkomen)
 • visserij
 • volksgezondheid
 • WMO
 • wijkgericht werken
 • Projecten:

  • inrichting 't Heen
  • herontwikkeling locatie Emmaschool

Naar boven

Wethouder J.C. (Jacco) Knape, SGP

Derde locoburgemeester

 • bibliotheek
 • duurzaamheid

  • milieubeheer
  • natuur(bescherming)

 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • infrastructuur

  • binnenhavens en waterwegen

 • jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur
 • markt en toeristenmarkt
 • monumentenbeleid en -zorg
 • openbare werken:

  • onderhoud wegen en bruggen
  • beheer en onderhoud buitenruimte
  • groen
  • speelplaatsen
  • parkeren

 • toerisme en recreatie (inclusief strand)
 • projecten:

  • Masterplan Katwijk aan Zee
  • herinrichting centrum
  • verplaatsen markt
  • bibliotheek in het centrum
  • dorpshuis Valkenburg
  • gemeenschapshuis Hoornes/Rijnsoever
  • Gemeenschapshuis Katwijk aan den Rijn
  • Blue energy

Naar boven

Wethouder Ir. K.J. (Klaas Jan) van der Bent, ChristenUnie

Vierde locoburgemeester

 • ICT
 • infrastructuur

  • algemeen beleid verkeer en vervoer
  • lokale en regionale vervoersverbindingen

 • glastuinbouw
 • Greenport
 • ruimtelijke ordening, inclusief vergunningverlening
 • water
 • projecten:

  • HOV
  • Rijnlandroute
  • zeejachthaven
  • Westerbaan/ontsluiting Zanderij
  • Duinvallei
  • Project Locatie Valkenburg

Naar boven

Gemeentesecretaris drs. E. (Erwin) Stolk

De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Ook neemt hij deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Naar boven