Nieuwe burgemeester

De gemeenteraad heeft op 21 maart de heer Cornelis Visser als de nieuwe burgemeester van Katwijk aanbevolen, in de vacature die is ontstaan door de benoeming van Jos Wienen als burgemeester van Haarlem. De verwachting is dat hij op 18 mei in Katwijk wordt beëdigd. Tot dan blijft Frank Koen waarnemend burgemeester.

De benoemingsprocedure is:

  • De commissaris van de Koning overlegt met de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad.
  • De inwoners van Katwijk kunnen hun wensen over de nieuwe burgemeester naar de gemeenteraad sturen.
  • De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad bereiden de profielschets van de nieuwe burgemeester voor en doen een voorstel aan de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning en stelt de profielschets vast; de gemeenteraad stelt ook een vertrouwenscommissie in.
  • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
  • De commissaris van de Koning maakt uit de groep van sollicitanten een selectie van de kandidaten.
  • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
  • De vertrouwenscommissie spreekt met de kandidaten en doet na overleg met de commissaris van de Koning een voorstel voor een aanbeveling aan de gemeenteraad; de gemeenteraad besluit welke kandidaat wordt aanbevolen voor benoeming.
  • De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  • De commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester in de gemeente.

Toelichting bij de aanbeveling van de heer Visser

De gemeenteraad heeft op 20 maart bij de aanbeveling de volgende toelichting gegeven:

De heer Visser past goed in het profiel dat de gemeenteraad voor de nieuwe burgemeester heeft opgesteld. Hij is een echte burgemeester en een boegbeeld voor de gemeente. Hij is een ervaren bestuurder met veel inhoudelijke kennis. De heer Visser heeft humor. Hij is proactief en daadkrachtig. Zijn achtergrond en zijn ervaring geven de gemeenteraad alle vertrouwen dat hij goed zal passen in de Katwijkse samenleving, als verbinder over grenzen van levensbeschouwingen, dorpen en politieke partijen heen.

De heer ir. C.L. Visser is momenteel burgemeester van de gemeente Twenterand in Overijssel. Hij is 51 jaar en geboren in Stellendam. De heer Visser is landbouwkundig ingenieur. Na de militaire dienst is hij achtereenvolgens beleidsmedewerker bij het Europees Parlement en zelfstandig ondernemer geweest. Vervolgens was hij wethouder in Goedereede, lid van het Europees Parlement en, sinds 2010, burgemeester van Twenterand. De heer Visser is getrouwd en heeft 3 kinderen in de tienerleeftijd; hij is lid van het CDA.