Gemeente zoekt nieuwe burgemeester

Burgemeester Jos Wienen is per 21 september burgemeester van Haarlem. De gemeente is daarom op zoek naar een nieuwe burgemeester. De voorbereiding, selectie en benoeming van een nieuwe burgemeester duren naar verwachting 6 maanden. Voor deze periode is Frank Koen als waarnemend burgemeester benoemd.

De benoemingsprocedure is:

  • De commissaris van de Koning overlegt met de voorzitters van de fracties in de gemeenteraad.
  • De inwoners van Katwijk kunnen hun wensen over de nieuwe burgemeester naar de gemeenteraad sturen.
  • De voorzitters van de fracties in de gemeenteraad bereiden de profielschets van de nieuwe burgemeester voor en doen een voorstel aan de gemeenteraad.
  • De gemeenteraad bespreekt het profiel met de commissaris van de Koning en stelt de profielschets vast; de gemeenteraad stelt ook een vertrouwenscommissie in.
  • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) stelt de vacature open.
  • De commissaris van de Koning maakt uit de groep van sollicitanten een selectie van de kandidaten.
  • De commissaris van de Koning overlegt met de vertrouwenscommissie van de gemeente.
  • De vertrouwenscommissie spreekt met de kandidaten en doet na overleg met de commissaris van de Koning een voorstel voor een aanbeveling aan de gemeenteraad; de gemeenteraad besluit welke kandidaat wordt aanbevolen voor benoeming.
  • De kandidaat spreekt met de minister van BZK en daarna benoemt de Koning de burgemeester.
  • De commissaris van de Koning be√ędigt de burgemeester in de gemeente.

Stand van zaken

Tijdens de sollicitatieperiode, die is afgesloten op 2 december 2016, hebben 21 mensen aan de commissaris van de Koning laten weten dat zij de nieuwe burgemeester van Katwijk willen worden. 10 sollicitanten zijn burgemeester (geweest) en 4 sollicitanten zijn (voormalig) wethouder of hebben een vergelijkbare bestuurlijke functie vervuld. De jongste sollicitant is 16 jaar en de oudste sollicitant is 64 jaar. De kandidaten zijn lid van het CDA, de ChristenUnie, de PvdA, de SGP en de VVD; een aantal sollicitanten is geen lid van een politieke partij. De groep van 21 sollicitanten bestaat uit 16 mannen en 5 vrouwen.