Logo gemeente Katwijk

Vergoedingen en voorzieningen

Burgemeester en wethouders maken verschillende kosten voor het uitoefenen van hun functie. Er zijn 3 verschillende soorten kosten.

  1. Bedrijfsvoeringskosten: voorbeelden hiervan zijn: ICT-apparatuur, inrichting van de werkkamer en ondersteunende medewerkers. Deze kosten betaalt de gemeente.
  2. Ambtstoelage: uit deze toelage worden bijvoorbeeld representatiekosten betaald. De burgemeester ontvangt daarnaast nog een vaste vergoeding voor vervoerskosten in de eigen gemeente.
  3. Bestuurskosten: voorbeelden hiervan zijn kosten voor reis en verblijf, opleidingen, congressen en functionele lunches en diners. Deze kosten kunnen zij declareren bij de gemeente.

Wilt u weten aan welke regels collegeleden zich moeten houden met betrekking tot declaraties? Dan kunt u de gedragscode bestuurlijke integriteit lezen.

Overzicht declaraties

Hieronder vindt u een overzicht van de kosten die de burgemeester en de wethouders hebben gemaakt. Ontbreekt er een maand? Dan zijn in die maand geen kosten vergoed.

Wet- en regelgeving

Wie op welke vergoeding en voorziening recht heeft, is vastgelegd in verschillende wet- en regelgeving.