Belasting

  • Belastingsamenwerking Gouwe-Rijnland (BSGR) regelt de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen voor de gemeente Katwijk
  • Heeft u vragen over de gemeentelijke belastingen? Neem dan contact op met het BSGR
  • BSGR verstuurt de aanslagen elk jaar eind februari
  • U ontvangt uw aanslag digitaal als u bent aangesloten op de Berichtenbox van MijnOverheid
  • Uw persoonlijke situatie bepaalt welke gemeentelijke belastingen u betaalt: belastingtarieven 2018
  • De meeste inwoners betalen afvalstoffenheffing, rioolheffing en onroerend zaakbelasting (OZB).