Logo gemeente Katwijk

Voortgezet onderwijs

De gemeente Katwijk heeft diverse scholen voor voortgezet onderwijs.

Scholen in de gemeente Katwijk

Stichting Andreas College

Postbus 48
2220 AA Katwijk
E-mail: secretaris@stichtingandreascollege.nl
Website: www.stichtingandreascollege.nl

Pieter Groen (onderdeel van Stichting Andreas College)

Vwo, havo, mavo en TTO
Helmbergweg 10
Postbus 3226
2220 CE Katwijk
Telefoon: (071) 402 42 01
Website: www.pietergroen.nl

Vakcollege Rijnmond (onderdeel van Stichting Andreas College)

Vmbo, basis-, kader en gemengde leerweg
Louise de Colignylaan 2
Postbus 48
2220 AA Katwijk
Telefoon: (071) 401 31 28
Website: www.vakcollegerijnmond.nl

Limes praktijkonderwijs (onderdeel van Stichting Andreas College)

Louise de Colignylaan 5
2224 VT Katwijk
Telefoon 071 – 402 9990
Postadres:
Postbus 48
2220 AA Katwijk
E-mail: info@limes-katwijk.nl
Website: www.limes-katwijk.nl

Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs te Leiden en Omstreken

Burggravenlaan 11
2313 HM Leiden
telefoon 071 – 514 44 47
e-mail: info@vhl.nl

Visser 't Hooft Lyceum

Op de locatie Rijnsburg van het Visser ’t Hooft Lyceum is een volledige afdeling vmbo theoretische leerweg en kunnen de eerste 3 leerjaren havo en atheneum worden gevolgd.
Noordeinde 24
2231 LK Rijnsburg
Telefoon: 071 - 4021712
E-mail: info@rb.vhl.nl
Website: http://www.vhl.nl/rijnsburg/

Scheepvaart en Transportcollege - STC

School voor zeevisvaart
Sluisweg 98
2225 XP Katwijk
Telefoon: (071) 401 32 98
Website: www.stc-r.nl

Wellant College

Christelijke school voor vmbo/mbo groen
Sandtlaan 98
Postbus 82
2230 AB Rijnsburg
Telefoon: (071) 402 16 57
E-mail: rijnsburg@wellant.nl
Website: www.wellant.nl

Naar boven

Meer informatie over de tegemoetkoming voor scholieren