Logo gemeente Katwijk

Speciaal (basis)onderwijs

Speciaal onderwijs is onderwijs voor kinderen met een handicap, chronische ziekte of stoornis.

In de gemeente is 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 voor speciaal onderwijs. Daarnaast is er in de regio een samenwerkingsverband voor passend onderwijs.

Passend onderwijs

De beste kansen voor élk kind. Dat is de bedoeling van passend onderwijs. In de regio Duin- en Bollenstreek is hiervoor een heel nieuw samenwerkingsverband ingericht, voor meer regionale informatie zie:

Op onderstaande landelijke website leest u wat de invoering van passend onderwijs betekent voor alle betrokkenen:

Speciaal basisonderwijs

SBO De Windvang

Van Lierestraat 6
2221 SC Katwijk

Bestuur: De Aloysius Stichting

Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

Speciaal onderwijs

De Leidse Buitenschool

Duinoordweg 2-4
2224 CD Katwijk

Bestuur: Aloysius Stichting Onderwijs Jeugdzorg

Postbus 98, 2215 ZH Voorhout

Meer informatie