Logo gemeente Katwijk

Leerlingenvervoer: vergoeding vervoerskosten

Woont uw kind ver van school en kan hij/zij door een beperking niet zelfstandig naar school reizen? Dan komt u als ouder of verzorger misschien in aanmerking voor een bijdrage voor de vervoerskosten van uw kind naar school. Het gaat om vervoer tussen de woning van uw kind en de dichtstbijzijnde school die past bij het niveau en de beperking of stoornis van uw kind én aansluit op uw levensovertuiging.

De bijdrage is voor vervoer per (brom-)fiets, met het openbaar vervoer (zelfstandig of met begeleider), aangepast vervoer of eigen vervoer. In bepaalde gevallen worden ook de vervoerskosten van een begeleider vergoed.

Wilt u leerlingenvervoer aanvragen?
Doe dit direct online!

Vraag vergoeding aan

Hulp nodig?

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het formulier? Dan kunt u terecht bij de formulierenbrigade. Zij hebben op verschillende momenten op verschillende plekken spreekuur.

Wat heeft u nodig?

  • Uw DigiD-inlogcode. Heeft u die nog niet? Vraag er dan 1 aan via de website van DigiD.

U moet voor deze aanvraag 1 of meerdere bijlagen meesturen. Verzamel deze formulieren en gegevens vooraf en houdt ze bij de hand als u dit formulier invult:

  • Schoolverklaring, met een -als aangepast vervoer noodzakelijk is, gemotiveerd- vervoersadvies.
  • Een verklaring over de lichamelijke, zintuiglijke en/of verstandelijke handicap, stoornis of ziekte van uw kind (alleen als aangepast vervoer noodzakelijk is).
  • Inkomensverklaring 2015, als uw inkomen lager dan €25.650,- is en als uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs (cluster 4) bezoekt. U kunt deze verklaring telefonisch aanvragen bij de Belastingtelefoon (0800-0543).

De gemeente beoordeelt of u in aanmerking komt voor een vergoeding leerlingenvervoer. Binnen 8 weken na uw aanvraag ontvangt u een brief met de beslissing van de gemeente, de 'beschikking'.

Let op:

  • U kunt een aanvraag doen voor het huidige of komende schooljaar.
  • U moet de bijdrage voor leerlingenvervoer elk jaar opnieuw aanvragen.
  • De behandeling van uw aanvraag duurt 8 tot 12 weken. Houd daar rekening mee.

Voorwaarden

Uw kind moet Katwijk als hoofdverblijf hebben.

Afstand en schooltypen waarvoor de gemeente een vergoeding verstrekt
Basisschool6 km of verder
Speciale school voor basisonderwijs4 km of verder
Speciaal onderwijs (vallend onder Wet op de Expertisecentra)4 km of verder
Voortgezet onderwijsgeen afstandscriterium; alleen als medisch de noodzaak is vastgesteld (niet zelfstandig kunnen reizen)

U krijgt geen vergoeding voor vervoer naar naschoolse opvang.

Eigen bijdrage

Bezoekt uw kind een basisschool of een speciale school voor basisonderwijs? Dan kan het zijn dat u een eigen bijdrage moet betalen. Dit is afhankelijk van uw inkomen. De eigen bijdrage is:

  • € 310,- voor het schooljaar 2017-2018 (bij een verzamelinkomen hoger dan € 25.650 in het peiljaar 2015) 
  • € 314,50 voor het schooljaar 2018-2019 (bij een verzamelinkomen hoger dan € 26.100 in het peiljaar 2015)

Wijzigingen doorgeven

Meld wijzigingen tijdig bij de gemeente.

Vervoerder leerlingenvervoer

Het leerlingenvervoer wordt vanaf het schooljaar 2017 - 2018 verzorgd door de firma Willemsen de Koning.