Logo gemeente Katwijk

Inburgeren

Bent u nieuwkomer in Nederland? En spreekt u niet of slecht Nederlands?
Dan moet u inburgeren.

Inburgeren betekent: de Nederlandse taal leren en weten hoe de Nederlandse samenleving werkt. Dit wordt getest in het inburgeringsexamen.

Als u moet inburgeren, hoort u dat van de gemeente. De gemeente vertelt u wat u moet doen om in te burgeren en het inburgeringsdiploma te krijgen.

Wat is er op 1 januari 2013 veranderd aan inburgeren?

De Wet Inburgering is aangescherpt per 1 januari 2013. Als u na 1 januari 2013 in Nederland bent komen wonen, krijgt u te maken met strengere regels. Bekijk hieronder uw situatie.

Ik ben vóór 1 januari 2013 in Nederland komen wonen

Als u in 2012 al gestart bent met een cursus via de gemeente, dan kunt u die gewoon afmaken.

Moet u verplicht inburgeren, maar bent u nog niet begonnen met een cursus? Meld u zich dan zo snel mogelijk bij de gemeente. Die kijkt dan of er nog mogelijkheden voor u zijn.

Ik ben na 1 januari 2013 in Nederland komen wonen

U moet uw inburgering zelf regelen én zelf betalen. Ook als inburgeren voor u verplicht is. Voor informatie en advies over uw rechten en plichten kunt u terecht bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO). Ook kunt u daar eventueel een sociale lening aanvragen. De contactgegevens zijn: