Logo gemeente Katwijk

Veranderingen peuterspeelzaal

Peuterspeelzalen en kinderopvang in Katwijk gaan harmoniseren: de verschillen tussen deze soorten opvang gaan verdwijnen. Onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen worden op elkaar afgestemd.

De landelijke overheid stelt deze wijzigingen per 1 januari 2018 verplicht.

Hoe is het nu?

 • U kunt nu geen kinderopvangtoeslag ontvangen voor het gebruik van een peuterspeelzaal
 • Peuterspeelzalen worden wel gesubsidieerd door de gemeente
 • Ouders betalen een vaste ouderbijdrag waarin deze subsidie al is verrekend.
 • Ouders met kinderopvang betalen een vast uurtarief en krijgen (wanneer zij hier recht op hebben) kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst

Hoe wordt het straks?

 • Vanaf 1 januari 2018 krijgen ouders die allebei werken/studeren kinderopvangtoeslag via de Belastingdienst. Het maakt niet uit of uw kind op de peuterspeelzaal of kinderopvang zit. De hoogte van de toeslag hangt af van het gezamenlijk inkomen.

Recht op toeslag?

U kunt zelf nagaan of u recht heeft op kinderopvangtoeslag per 1 januari 2018. Kijk op:

Wilt u weten hoe de vergoedingen voor verschillende gezinssituaties worden berekend? Bekijk de rekenvoorbeelden:

Wel recht op toeslag

Heeft u recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u de factuur van de peuterspeelzaal en ontvangt u de kinderopvangtoeslag van de Belastingdienst.

 • U vraagt de toeslag zelf aan bij de Belastingdienst met DigiD op:
 • Peuterspeelzalen vallen vanaf 1 januari 2018 onder dagopvang:
  Geef bij de ‘opvangsoort’ dagopvang aan.
 • U ontvangt een nieuwe overeenkomst van de peuterspeelzaal met daarin het LRKP-nummer.
  Dit nummer heeft u nodig voor het aanvragen van kinderopvangtoeslag
 • Om de toeslag op tijd te ontvangen, vraagt u de toeslag 6 weken voordat de opvang begint aan.
 • De belastingdienst keert de kinderopvangtoeslag altijd in de maand voorafgaand uit.

Geen recht op toeslag

Ouders die niet allebei werken/studeren, kunnen geen kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. De gemeente vindt het belangrijk dat alle peuters de kans krijgen om naar een peuterspeelzaal (dagopvang) te gaan. Voor hen kent de gemeente daarom een toeslag toe. Ook hier hangt de hoogte van de toeslag af van het gezamenlijk inkomen.

Heeft u geen recht op kinderopvangtoeslag? Dan betaalt u een ouderbijdrage waarin de subsidie van de gemeente is verrekend.

 • U vraagt bij de gemeente een tegemoetkoming aan door het formulier ‘Ouderverklaring geen recht op kinderopvangtoeslag voor peuteropvang’ in te vullen. De peuterspeelzaal heeft dit formulier voor u.
 • U heeft hiervoor ook een inkomensverklaring nodig. Vraag deze aan bij de Belastingdienst.
 • De peuterspeelzaal  handelt uw aanvraag verder af. Op de factuur die u van de peuterspeelzaal krijgt, is de subsidie van de gemeente al verrekend. Op uw factuur staat het bedrag dat u na aftrek van de subsidie dient te betalen.

2 dagdelen peuterspeelzaal

Kinderen die vanaf 2018 op de peuterspeelzaal zitten, gaan daar minimaal twee dagdelen naartoe. Als uw kind in 2017 al op de peuterspeelzaal zat en maar één dagdeel komt, dan kunt u bij uw peuterspeelzaal een extra dagdeel aanvragen.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)

Sommige kinderen hebben extra ondersteuning nodig om goed voorbereid aan de basisschool te beginnen. De plusleidster van de peuterspeelzaal bepaalt of uw kind dit nodig heeft. Er zijn mogelijkheden om in aanmerking te komen voor een extra tegemoetkoming vanuit de gemeente.