Logo gemeente Katwijk

Trouwambtenaar Jaco van der Bent

Best aanstaand bruidspaar,

Als jongste van alle babsen (bijzonder ambtenaar burgerlijke stand) heb ik het genoegen om mezelf aan u jullie voor te stellen.
Mijn naam is Jaco van der Bent, 42 jaar en werkzaam en woonachtig in Katwijk. Ik ben getrouwd en ben vader van 2 jongens.

Wat leest dat bijzonder hé, “aanstaand bruidspaar”. Want dat is wat jullie in feite zijn. Jullie hebben het voornemen te gaan trouwen en dat maakt jullie tot het aanstaande bruidspaar. Van harte gefeliciteerd alvast met dit voornemen. Trouwen is niet niks. Vanuit jullie liefde voor elkaar geven jullie ten overstaan van hen die jullie dierbaar zijn jullie ‘ja-woord’.  
Samen genieten, lachen, en later wellicht opvoeden. Maar ook samen huilen, ruzies bijleggen en troost zoeken. Er bovenal voor elkaar zijn in die situaties die daarom vragen. Dát hoort ook bij het getrouwd zijn.

Geen huwelijk is voor de Nederlandse wet geldig dan wanneer deze is gesloten door een ambtenaar die daartoe bevoegd is. Ik ben dan ook zeer verheugd en trots dat ik deze bijzondere plechtigheid namens de wet mag voltrekken. In een persoonlijk gesprek maken we kennis en komen we samen tot een mengeling van gebeurtenissen, woorden en wensen die bijdragen aan het welslagen van jullie huwelijksplechtigheid. Jullie spelen daarin natuurlijk de hoofdrol, maar ook aanwezige familieleden en vrienden vormen een belangrijk aandeel. Het ultieme doel is om gezamenlijk een moment van samenzijn te hebben dat voor altijd een markeerpunt zal zijn in jullie leven. De liefde en het plezier van jullie huwelijksdag zal centraal staan, aangevuld  met andere zaken die het leven met zich meebrengt.

Ik wil graag een bijzondere bijdrage leveren aan een nog bijzonder moment in jullie leven.
Ik zie er naar uit jullie te mogen ontmoeten!!