Logo gemeente Katwijk

Overlijden

Het overlijden van een familielid is een ingrijpende gebeurtenis. Het is een verdrietige periode. Er moet over veel zaken worden nagedacht. Er moeten beslissingen worden genomen. Steeds vaker leggen mensen hun persoonlijke wensen voor hun laatste reis vast.

Voor de nabestaanden kan het een hele zorg minder zijn te weten wat de wensen van de overledene zijn. Verder kan het helpen te weten wat de mogelijkheden voor begraven zijn. Hieronder kunt u alle belangrijke informatie vinden.

Aangifte

Bij overlijden moet er aangifte gedaan worden bij de gemeente. Meestal neemt de begrafenisondernemer deze taak op zich.

De gemeente verwerkt de gegevens in het register van de burgerlijke stand en geeft toestemming om de overledene te begraven of cremeren.

Tip: schakel een uitvaartondernemer in

Na het overlijden van een familielid hebben de nabestaanden veel te regelen. Voor het afhandelen van formaliteiten kunt u een uitvaartondernemer inschakelen.

De uitvaartondernemer is op de hoogte van de wettelijke regelingen en kan praktische zaken uit handen nemen. Meestal regelt de uitvaartondernemer de hele begrafenis- of crematieplechtigheid. Zo doet hij aangifte van overlijden bij de burgerlijke stand, zorgt hij voor een kist en maakt hij afspraken met de gemeente en/of beheerder van de begraafplaats over het begraven of het cremeren.

Naar boven

Begraven

De gemeente kent 2 soorten graven:

1. Particulier graf

 • In een particulier graf worden meerdere familieleden bij elkaar begraven. Een particulier graf heeft 2 of 3 ruimtes. Dit is per begraafplaats verschillend. Per ruimte wordt 1 familielid begraven. De rechthebbende bepaalt wie er worden begraven.
 • Een particulier graf koopt u voor 30 jaar. Na deze periode heeft u de mogelijkheid het grafrecht te verlengen. Verlengt u niet, dan kan het graf worden geruimd.

2. Algemeen graf

 • Afhankelijk van de begraafplaats worden in een algemeen graf 2 of 3 overledenen begraven. Dit kunnen onbekenden van elkaar zijn. De beheerder bepaalt wie er worden begraven. Dit gebeurt op volgorde van aanvraag.
 • Een algemeen graf kunt u niet kopen. U betaalt voor de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats. Na 15 jaar kan het graf worden geruimd.

Grafmonument, bloemen en planten

Op een graf mag u een grafmonument plaatsen. Er mogen alleen duurzame materialen gebruikt worden:

 • natuursteen
 • metaal
 • keramiek
 • duurzame kunststoffen
 • verduurzaamde houtsoorten

Wilt u een grafmonument plaatsen? Meld dit dan vooraf bij de gemeente.

Op een graf mag u planten en bloemen in potten en vazen neerzetten. Losse bloemen of een bloemstuk neerleggen is ook toegestaan. U kunt eenjarige planten neerzetten zolang deze binnen de afmeting van het graf blijven.

Naar boven

Cremeren

In de gemeente is geen crematorium. Op de volgende begraafplaatsen kunt u een urn in een nis of kelder bijzetten of as verstrooien op een veld:

 • Algemene begraafplaats Blekerij, Sijp, Katwijk aan den Rijn
 • Gemeentelijke begraafplaats Duinrust, Parklaan, Katwijk aan Zee
 • Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg, Ringweg, Valkenburg.

Een nis of kelder huurt u voor 30 jaar. Na deze periode kunt u de huurperiode verlengen. U betaalt voor de kosten van het algemeen onderhoud van de begraafplaats. In een particulier graf mag u per grafruimte 1 urn begraven.

Naar boven

Gemeentelijke begraafplaatsen

Er zijn 4 gemeentelijke begraafplaatsen:

1. Algemene begraafplaats Blekerij, Sijp, Katwijk aan den Rijn

De algemene begraafplaats Blekerij is in 2010 in gebruik genomen. Er zijn zand- en keldergraven. De vakken worden gescheiden door middelhoge hagen. Aan de noordzijde (rechts van de ingang) komt een verzamelgraf met een gedenkmonument. Er wordt ook een strooiveld aangelegd. Aan de zuidzijde (links van de ingang) ligt een kinderhofje.

2. Gemeentelijke begraafplaats Duinrust, Parklaan, Katwijk aan Zee

De begraafplaats bestaat uit 2 delen:

 • Het rechter deel is in beheer bij de Hervormde Gemeente Katwijk aan Zee
 • Het linker deel is in beheer bij de gemeente.

De begraafplaats is in 1950 in gebruik genomen en is verdeeld in kleinere vakken. Er zijn verschillende vormen van begraven mogelijk: algemene graven, particuliere keldergraven en particuliere zandgraven. In de nis in de urnenmuur en in de urnenkelder kunnen urnen geplaatst worden. Er is een strooiveld en een verzamelgraf met een gedenkplaats. De begraafplaats is overzichtelijk en vrij ruim van opzet. Op deze begraafplaats is ook een aula.

3. Gemeentelijke begraafplaats Kerklaan, Katwijk aan den Rijn

De begraafplaats die achter de Dorpskerk ligt, is omgeven door groene hagen en bomen. Kenmerkend voor deze begraafplaats zijn de oude particuliere keldergraven met grote gedenkstenen. De overige graven zijn particuliere zandgraven en algemene graven. De vakken worden gescheiden door middelhoge hagen. Op deze begraafplaats kunnen geen urnen in een muur of urnenkelder worden geplaatst. Er is wel een verzamelgraf en een gedenkplaats.

4. Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg, Ringweg, Valkenburg

De eerste begrafenis vond plaats op 7 juli 1942. Er was ruimte voor 12 grafkelders en 114 zandgraven. Met de uitbreiding van het aantal woningen binnen de kern Valkenburg is ook de begraafplaats uitgebreid. Nu telt de begraafplaats 445 zandgraven, 50 kelders, een urnenmuur, een strooiveld en een verzamelgraf met gedenkplaats. De begraafplaats is omsloten door bomen en toegankelijk via een karakteristieke brug en ijzeren toegangshek.

Naar boven

Bijzondere begraafplaatsen

Er zijn 6 bijzondere begraafplaatsen. Deze zijn van kerkgenootschappen:

 • Hervormde begraafplaats Duinrust, Parklaan, Katwijk aan Zee
 • Hervormde begraafplaats Zuidstraat, Katwijk aan Zee
 • Joodse begraafplaats, Rijnstraat 151, Katwijk aan den Rijn
 • R.K. begraafplaats Katwijk aan den Rijn, Kerkstraat 70, Katwijk aan den Rijn
 • Stichting begraafplaatsen Rijnsburg, begraafplaats Sandtlaan en begraafplaats naast de Grote of Laurentiuskerk, Kerkstraat 7, Rijnsburg

Naar boven

Begrafenisplechtigheid en bezoek

Een begrafenis moet uiterlijk op de 6e werkdag na het overlijden plaatsvinden. Een begrafenisplechtigheid of het bezorgen van as kan plaatsvinden:

 • op werkdagen van 9.00 – 16.00 uur
 • op zaterdag van 9.00 – 13.00 uur.

Op algemeen erkende feestdagen wordt niet begraven. De begraafplaatsen zijn dagelijks voor publiek geopend.

Naar boven

Onderhoud

De gemeente onderhoudt de gemeentelijke begraafplaatsen en zorgt voor een passende uitstraling. U betaalt de gemeente hiervoor een vergoeding. U zorgt zelf voor het onderhoud van het graf en voor het schoonhouden van de steen.

Een graf ruimen

Ruimen houdt in dat stoffelijke resten uit een graf worden verzameld en overgebracht naar het verzamelgraf op de begraafplaats. De gemeente informeert de nabestaanden of rechthebbenden tijdig over een ruiming.
De rechten voor het begraven in een particulier graf koopt u voor 30 jaar. Als u dit recht na deze periode niet verlengt, vervalt het grafrecht aan de gemeente. Het graf kan dan worden geruimd. Een algemeen graf kan na 15 jaar worden geruimd. De grafrusttermijn is dan verstreken.

Een graf schudden

Particuliere graven kunnen worden geschud. Dit houdt in dat de stoffelijke resten worden verzameld en onderin het graf worden herbegraven. Hierdoor ontstaan weer nieuwe begraafplaatsen in het graf.

Naar boven

Adresgegevens begraafplaatsen

Algemene begraafplaats Blekerij

Sijp 13
2223 BX Katwijk

 • telefoonnummer: (071) 406 500

Gemeentelijke begraafplaats Duinrust

Parklaan 115
2225 SW Katwijk aan Zee

 • telefoonnummer: (071) 406 5000

Gemeentelijke begraafplaats Kerklaan

Kerklaan
Katwijk aan den Rijn

 • telefoonnummer: (071) 406 5000 

Gemeentelijke begraafplaats Valkenburg

Ringweg
Valkenburg

 • telefoonnummer: (071) 406 5000

Hervormde begraafplaats Duinrust

Parklaan
Katwijk aan Zee

 • telefoonnummer: (071) 4012380

Hervormde begraafplaats Zuidstraat

Zuidstraat
Katwijk aan Zee

 • telefoonnummer: (071) 4012380

Joodse begraafplaats

Rijnstraat 151
2223 EA Katwijk

 • telefoonnummer: (071) 4029610

R.K. begraafplaats Katwijk aan den Rijn

Kerkstraat 70
2223 AJ Katwijk aan den Rijn

 • telefoonnummer: (071) 4029402

Stichting Begraafplaatsen Rijnsburg

Kerkstraat 7
2231 CW Rijnsburg

 • telefoonnummer: (071) 4086450

Naar boven

Tarieven

De tarieven zijn:

Meer informatie