Logo gemeente Katwijk

Veilig naar het strand

Zonnen, zwemmen, spelen: een dagje aan zee is leuk. Maar let op: de zee kan verraderlijk zijn. Voor de ongeoefende zwemmer is de zee zelfs gevaarlijk. Ga niet alleen het water in, let op elkaar en verlies kinderen niet uit het oog.

Eb en vloed veroorzaken sterke stromingen. Op de strandposten van de Katwijkse Reddingsbrigade staan de tijden van hoog- en laagwater aangegeven. U kunt ze ook hieronder downloaden:

Muien en wind

Voor de kust liggen rijen zandbanken. Bij eb zit u de zandbanken soms liggen. Loodrecht op de kust zijn er openingen tussen de zandbanken. Dit zijn muien. Door deze muien kan het water sterk stromen. Kom je in een mui, laat je dan met de stroom meevoeren. Je komt vanzelf dieper in zee waar de stroming minder sterk is. Door schuin weg te zwemmen uit de mui kun je de kant bereiken.

Wind

Aan de kust staat vrijwel altijd wind. Komt de wind uit zee, dan zijn er hoge golven. Komt de wind vanuit het land, dan zijn er nauwelijks golven. Deze wind maakt terugzwemmen naar de kust moeilijk. Ga niet verder dan heupdiepte.

Zwemwaterkwaliteit

Van 1 mei tot 1 oktober controleren het Waterschap en Rijkswaterstaat regelmatig de zwemwaterkwaliteit van officieel aangewezen zwemplekken. Meer informatie over deze officiĆ«le zwemlocaties met daarbij de actuele zwemwaterkwaliteit:

Raadpleeg voor u gaat zwemmen de website of app. Bij de officiĆ«le zwemlocaties staan ook informatieborden met daarop informatie over onder andere de kwaliteit van het zwemwater.

Gele vlag: gevaarlijk! Rode vlag: verboden!

Bij sterke stroming, gevaarlijke muien en bij een negatief zwemadvies ziet u de gele vlag gehesen bij de strandposten en strandpaviljoens: het is extra gevaarlijk om in zee te zwemmen. Bij te gevaarlijke stroming, hoge golven of bij (dreiging van) onweer ziet u de rode vlag gehesen: het is verboden het water in te gaan.

Soms hangt bij het Noordstrand de gele vlag terwijl het weer goed is. De vlag hangt dan om te waarschuwen voor slechte waterkwaliteit. Als er veel regen is gevallen, voert het gemaal het ongezuiverde rioolwater direct af naar zee.

Tips als iemand in nood is

  • Houd oogcontact met de drenkeling.
  • Laat iemand anders 112 bellen. Geef aan dat je hulp inschakelt.
  • Alarmeer andere strandbezoekers en vraag ze om hulp.
  • Ga pas het water in als het echt niet anders kan en als je een ervaren zwemmer bent. Als je het water in gaat, zorg dan dat iemand op de kant dit weet.
  • Kijk of je een drijfmiddel kunt toewerpen, zoals een luchtbed of een boei.
  • Zorg ervoor dat je zelf niet in gevaar komt.

Kinderen: verlies ze niet uit het oog

Op het strand staan blauwe borden met afbeeldingen van bijvoorbeeld een zeilboot, strandbal of ijsje. Ieder strandvak heeft een eigen afbeelding. Laat uw kind zien bij welk bord u zit. Kinderen die verdwalen, worden opgevangen op de strandposten. Een vlag met een vraagteken erop geeft aan dat er een kind bij de strandpost is. Op de strandposten kunt u gratis polsbandjes ophalen. Schrijf hier uw mobiele telefoonnummer op zodat u gebeld kunt worden.