Logo gemeente Katwijk

Katwijk en het Romeinse rijk

Ongeveer 2000 jaar geleden maakte Nederland deel uit van het Romeinse rijk.  De zogenaamde Limes, de noordgrens van dit rijk op het Europese vasteland,  liep van Arnhem naar de Noordzee en eindigde bij Katwijk. Het was een militaire zone bestaande uit: een hoofdweg, forten, wachttorens en zowel burgerlijke als militaire nederzettingen. Langs deze grens ontstond een belangrijke handelsroute tussen de Romeinen en inheemse volkeren die hier al in IJzertijd woonden, zoals de zogenaamde Cananefaten.

De Limes is nu het grootste archeologische monument van Nederland en staat op de nominatie om voorgedragen te worden als werelderfgoed bij de UNESCO.

Meer informatie over de Romeinse Limes kunt u vinden op de website hierover.

Informatiepaneel

In Katwijk zijn veel archeologische vindplaatsen uit de Romeinse Limes tijd opgegraven en nog steeds aanwezig. Op 3 belangrijke vindplaatsen is een Limes informatiepaneel geplaatst. Deze geven informatie over de locatie en de rol die deze speelde in de Romeinse Tijd. Deze panelen maken deel uit van een landelijk ‘panelen lint’ dat loopt van Arnhem naar Katwijk.

De Katwijkse locaties zijn:

  • De Brittenburg, over de resten van Lugdunum, op de Strandboulevard nabij de Uitwatering.
  • De Zanderij, boeren nederzetting en een grafveld uit de Romeinse Tijd, aan de Parnassia in de Katwijkse Zanderij.
  • Het Castellum van Valkenburg, een fort en een kampdorp uit de Romeinse Tijd, op het Castellumplein in het centrum van Valkenburg.

QR-codes

Met ingang van 2013 zijn ook op 5 locaties in Katwijk QR-codes aangebracht. Door deze codes met een smartphone te scannen kan een informatief filmpje worden bekeken dat uitleg geeft over de locatie en de relatie met de Romeinse Limes.

Op de volgende locaties kunt u de QR-codes vinden:

  1. De ‘archeokubus’ bij de reconstructie van de Romeinse weg langs de N206

  2. Het limespaneel op het kerkplein van Valkenburg

  3. Het ‘schildenkunstwerk’ bij het fietspontje in Valkenburg

  4. Het limespaneel in de woonwijk De Zanderij

  5. Het limespaneel op de boulevard van Katwijk aan Zee

De filmpjes zijn ook te bekijken via ons YouTube-kanaal: