Logo gemeente Katwijk

De Erfgoednota

De afgelopen jaren heeft de gemeente een actief beleid gevoerd op het gebied van Archeologie en Monumenten. De gemeente wil ook de komende jaren op een goede manier met het Katwijks erfgoed omgaan maar de bestaande beleidsnota’s zijn verouderd en dateren uit 2006 en 2007.

Daarom heeft de gemeente aan bewoners en betrokkenen gevraagd om mee te denken over het toekomstige erfgoedbeleid.

Uitnodiging publieksbijeenkomst

Kom ook naar de bijeenkomst voor Erfgoedbeleid op 6 juni. De bijeenkomst start om 19.00 uur en duurt tot 21.00 uur in de Burcht te Rijnsburg. Komt u? Meld u dan uiterlijk op 2 juni aan via:

Tijdens 2 eerdere publieksbijeenkomsten in de zomer van 2015 en 2016 is met u een inventarisatie gemaakt van erfgoed onderwerpen die kenmerkend zijn voor de gemeente Katwijk. Deze informatie is verwerkt in de concept Erfgoedvisie. De visie kunt u hieronder inzien.

 


Belangrijke onderwerpen die we graag met u bespreken zijn:

  1. Herkent u de geselecteerde erfgoedthema’s als kenmerkend voor Katwijk?
  2. Wat vindt u van de kansen die benoemd zijn om erfgoed in te zetten voor bredere maatschappelijke doelstellingen?
  3. Hoe kunnen inwoners, organisaties, ondernemers en de gemeente krachten bundelen en elkaar helpen bij de inzet voor erfgoed?

 

 

Blijf op de hoogte!

Door middel van de 'Erfgoednieuwsbrief' worden betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via:

De meest recente nieuwsbrief kunt u hieronder downloaden: