De Erfgoednota

De afgelopen jaren heeft de gemeente een actief beleid gevoerd op het gebied van Archeologie en Monumenten. De gemeente wil ook de komende jaren op een goede manier met het Katwijks erfgoed omgaan maar de bestaande beleidsnota’s zijn verouderd en dateren uit 2006 en 2007. Daarom heeft de gemeente aan bewoners en betrokkenen gevraagd om mee te denken over het toekomstige erfgoedbeleid. Dit gebeurde tijdens een startbijeenkomst.

Startbijeenkomst

In de startbijeenkomst op 8 juni 2015 is aan de aanwezigen gevraagd welke onderwerpen deel uit moeten maken van het gemeentelijk erfgoedbeleid en hoe deze onderwerpen moeten worden uitgewerkt. Uit de gesprekken werd duidelijk waar zwaartepunten gelegd moeten worden in de zorg voor het behoud van erfgoed in onze gemeente en voor het vergaren en overdragen van de kennis hierover.

Verdere uitwerking

Op basis van de gezamenlijk gemaakte keuzes wordt een planning gemaakt. Daarin staat welke thema’s in welke volgorde worden uitgewerkt. Binnenkort wordt er een eerste voorstel gedaan voor deze planning en de manier waarop de eerste onderwerpen met betrokkenen worden uitgewerkt. Houd deze pagina in de gaten voor meer informatie hierover of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Blijf op de hoogte!

Door middel van de 'Erfgoednieuwsbrief' worden betrokkenen en geïnteresseerden op de hoogte gehouden van de voortgang van het project. Wilt u ook deze nieuwsbrief ontvangen? Meld u dan aan via:

De eerste nieuwsbrief met daarin het resultaat van de startbijeenkomst kunt u hieronder downloaden: