Logo gemeente Katwijk

Erfgoed

Onder erfgoed vallen alle sporen uit het verleden die in het heden zichtbaar en tastbaar aanwezig zijn. Dit zijn bijvoorbeeld voorwerpen in musea, archeologische vondsten, monumenten, maar ook archieven en landschappen. De verhalen die aan deze voorwerpen verbonden zijn, de gebruiken en gewoontes, maken ook deel uit van ons erfgoed.

Al het materiële erfgoed staat op de erfgoedkaart. Op deze digitale kaart staan monumenten en archeologische vondsten, maar ook musea en waardevolle gebieden, zoals de Boulevard. Ook uw verhaal verdient een plek op de Erfgoedkaart. In de loop van januari vindt u hier een link naar de erfgoedkaart.

Uw verhaal delen

Hebt u een verhaal dat met erfgoed te maken heeft? Verhalen van u, uw ouders of misschien wel uw grootouders? Verhalen over vroeger die de geschiedenis van onze dorpen beschrijven en levend houden? Vertel uw verhaal! Vul onderstaand formulier in. U kunt in dit formulier ook foto's toevoegen. Heeft u een filmpje bij uw verhaal? Neem dan via onderstaand e-mailadres contact met ons op.

Erfgoedvisie

In de concept-erfgoedvisie staat beschreven hoe verbinding gemaakt  wordt tussen het erfgoed en het heden zodat het in Katwijk goed wonen, werken en recreëren blijft. In de visie zijn 3 acties opgenomen waaraan in de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Dit zijn:

  1. Samenwerking in een erfgoedplatform. Een erfgoedplatform biedt bestaande projecten een podium zodat meer mensen hierover te weten komen, de initiatieven gaan steunen en eraan deel gaan nemen. Bovendien worden nieuwe initiatieven gestimuleerd door ideeën met elkaar te delen.
  2. Het inzichtelijk maken van waardevol erfgoed in de erfgoedkaart. Op de erfgoedkaart staat het nu bekende erfgoed in Katwijk. Deze kaart wordt met het publiek gedeeld. Zo wordt het ook mogelijk dat er aanvullingen gegeven worden.
  3. Het duurzaam behoud van het onroerend erfgoed. Om monumenten toekomstbestendig te maken en om duurzaam gebruik mogelijk te maken, worden duurzaamheidsmaatregelen genomen en leegstandbestrijding bevorderd.