Logo gemeente Katwijk

Cultuurhistorisch erfgoed in Katwijk

Cultureel historisch erfgoed is een verzamelnaam voor archeologie, historische bouwkunde, historische stedenbouw en historische geografie.

Het gaat om zaken die een grote cultuurhistorische en wetenschappelijke betekenis hebben. Het erfgoed maakt ons bewust van onze cultuur en geschiedenis. Daarom is het belangrijk dat er zo veel mogelijk van behouden blijft.

Actief monumentenbeleid

De gemeente streeft naar het behoud van cultuurhistorische waarden binnen de gemeentegrenzen. Ze zet zich in voor het behoud van monumenten en archeologie van lokaal, nationaal en internationaal belang. Zoals de bollenschuren, de kerken, het Spinozahuis en de opgravingen op voormalig vliegveld Valkenburg. De gemeente selecteert en beschermt zelf het erfgoed van lokaal belang, de zogenaamde gemeentelijke monumenten. Ook zet de gemeente zich in om dit erfgoed bekend en bemind te maken door het organiseren van publieks- en educatieve activiteiten en het uitgeven van brochures en boekjes op het gebied van de archeologie, monumenten en cultuurhistorie.