Samenstelling

Het college van burgemeester en wethouders (B&W) van de gemeente Katwijk bestaat uit de burgemeester, 4 wethouders en wordt ondersteund door de gemeentesecretaris.

Burgemeester drs. J. (Jos) Wienen

 • bibliotheek
 • brandweer
 • citymarketing
 • communicatie, participatie, bestuursstijl
 • crisisbeheersing
 • dienstverlening (publiekszaken)
 • handhaving
 • regio
 • veiligheid (coƶrdinerend portefeuillehouder)
 • volksfeesten en evenementen (inclusief vergunningverlening)
 • water

  • riolering en waterzuivering
  • waterbeheer, waterkering, afwatering

Naar boven

Wethouder drs. W. (Willem) van Duijn, CDA

 • economie
 • financiĆ«n
 • grondexploitatie
 • HRM, organisatie en facilitaire zaken
 • organisatie parkeerbeheer
 • sport
 • vastgoed
 • wonen

Naar boven

Wethouder I.G. (Gerard) Mostert, ChristenUnie

 • afvalstoffen
 • jeugdzorg (3D)
 • kinderopvang
 • onderwijs
 • participatie (werk en inkomen) (3D)
 • visserij
 • volksgezondheid
 • WMO (3D)
 • wijkgericht werken

Naar boven

Wethouder J.C. Knape, SGP

 • binnenhavens
 • duurzaamheid
 • gemeentelijke begraafplaatsen
 • jeugd- en jongerenwerk
 • kunst en cultuur
 • markt en toeristenmarkt
 • monumentenbeleid en -zorg
 • openbare werken

  • onderhoud wegen en bruggen
  • beheer en onderhoud buitenruimte
  • groen
  • speelplaatsen
  • parkeren (inclusief belparkeren)

 • toerisme en recreatie (inclusief strand)

Naar boven

Wethouder Ir. K.J. van der Bent, ChristenUnie

 • algemeen beleid verkeer en vervoer

  • infrastructuur
  • waterwegen
  • lokale en regionale vervoersverbindingen

 • Greenport
 • glastuinbouw
 • ICT
 • ruimtelijke ordening, inclusief vergunningverlening

Naar boven

Gemeentesecretaris drs. E. (Erwin) Stolk

De gemeentesecretaris is als hoogste ambtenaar verantwoordelijk voor de gemeentelijke organisatie. Ook neemt hij deel aan de vergaderingen van het college van burgemeester en wethouders.

Naar boven

3 star logo